Path of Exile

Umiejętności pasywne

W Path of Exile istnieją 2 typy umiejętności:

Aktywne (Active Skills) – czyli Kamienie Umiejętności (Skill Gems), które – jak sama nazwa wskazuje – obdarzają nas nowymi umiejętnościami. Zostały opisane w innych działach.

Pasywne (Passive Skills) – jest to ogromne drzewko umiejętności (jest ich ponad 1000!), które wzmacniają naszą postać zarówno defensywnie, jak i ofensywnie. Zaniedbanie którejś z tych rzeczy skutkuje niezrównoważonym buildem, skutkującym np. w zbyt kruchej postaci z dużymi obrażeniami (tzw. Glass Cannon), co może być dosyć frustrujące. Drzewko jest identyczne dla wszystkich postaci, ale każda z nich zaczyna w innym miejscu, w pobliżu umiejętności stereotypowych dla klasy (Witch ma bliżej do zaklęć i żywiołów, wokół Maraudera jest sporo pasywek zwiększających życie, Shadow jest ulokowany nieopodal pułapek, sztyletów i obrażeń krytycznych, itp.).

Path of Exile Class Select

OTRZYMYWANIE UMIEJĘTNOŚCI PASYWNYCH

Każdy nowy poziom umiejętności gwarantuje jeden nowy punkt umiejętności pasywnych. Oprócz tego dostajemy je za niektóre zadania. Klasa Scion jako jedyna ma dostęp do dodatkowych punktów w swoim drzewku Ascendancy.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia:

 • za poziom: 99 (poziom 100; za poziom 1. nie dostaje się punktu),
 • za zadania: 22-24 (2 za zadanie Deal with the Bandits zależą od wyboru gracza):
  • Akt 1: The Marooned Mariner
  • Akt 1: The Dweller of the Deep
  • Akt 1: The Way Forward
  • Akt 2: Deal With The Bandits (+2 za pomoc Eramirowi)
  • Akt 3: Victario’s Secrets
  • Akt 3: Piety’s Pets
  • Akt 4: An Indomitable Spirit
  • Akt 5: In Service to Science
  • Akt 5: Kitava’s Torments
  • Akt 6: The Father of War
  • Akt 6: The Puppet Mistress
  • Akt 6: The Cloven One
  • Akt 7: The Master of a Million Faces
  • Akt 7: Kishara’s Star
  • Akt 7: Queen of Despair
  • Akt 8: Reflection of Terror
  • Akt 8: Love is Dead
  • Akt 8: The Gemling Legion
  • Akt 9: The Ruler of Highgate
  • Akt 9: The Queen of the Sands
  • Akt 10: An End to Hunger (+2)
  • Akt 10: Map to Tsoatha
 • Postać Scion: do 5 w jej drzewku Ascendancy

RESET UMIEJĘTNOŚCI

W grze Path of Exile nie da się w dowolnej chwili zresetować całego drzewka postaci. Można jednak zresetować pojedyncze punkty umiejętności za pomocą tzw. Refund Points. Otrzymujemy je za niektóre zadania oraz ze sfer Orbs of Regret. Do zresetowania zwykłego punktu umiejętności potrzebny jest jeden Refund Point, a za zresetowanie punktu Ascendancy – aż pięć. Nie można cofać punktów, które spowodowałyby rozerwanie ciągłości drzewka postaci – punkty muszą być połączone z początkiem drzewka. Czasami więc trzeba cofnąć więcej punktów niż by się chciało, żeby wybrać inną ścieżkę dla postaci.

Wraz z wejściem nowego dodatku do gry wszystkie istniejące już postacie otrzymują opcjonalny reset wszystkich pasywek.
Uwaga! Opcja jest anulowana, jeśli wybierze się nowy punkt umiejętności przed użyciem jej.

TYPY UMIEJĘTNOŚCI PASYWNYCH

Jeżeli przypatrzymy się bliżej drzewku umiejętności, to możemy zauważyć, że istnieje kilka typów pasywek:

 • mniejsze, podstawowe (Passive), dające słabsze bonusy – służą one na ogół do dotarcia do potężniejszych umiejętności;
 • Znaczące Umiejętności (Notable), które posiadają własne nazwy i gwarantują silniejsze efekty;
 • Umiejętności Kluczowe (Keystone) – często wpływają one znacząco na sposób gry i posiadają jakiś negatywny efekt dla równowagi;
 • Gniazda na Klejnoty (Jewel Socket) – można do nich włożyć Klejnoty (Jewels), które wypadają nam w świecie gry. Klejnoty można kupować od innych graczy i modyfikować za pomocą Sfer (Orbs).

UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE

W przypadku dwóch potencjalnie konfliktujących ze sobą efektów, pierwszeństwo ma zawsze ten negatywny (“nie można”, “nigdy”, itd.). Na przykład przy wzięciu Resolute Technique (zawsze trafia, nie można zadawać obrażeń krytycznych) kapliczka Diamond Shrine (wszystkie twoje uderzenia to uderzenia krytyczne) nie będzie miała na tobie żadnego efektu.

Umiejętności Kluczowe można spotkać też na niektórych unikatach. W zależności od sformułowania właściwości, mogą one wpływać albo na całą postać (np. zbroja Skin of the Lords), albo tylko na konkretny przedmiot (np. tarcza Prism Guardian). Są też unikaty z właściwościami podobnymi do Umiejętności Kluczowych, które się z nimi sumują (np. łuk Chin Sol).

Poniżej tłumaczenie wszystkich umiejętności kluczowych znajdujących się w drzewku umiejętności.

Możliwe, że zauważycie dwie dziwne rzeczy: po pierwsze, niektóre słowa są napisane wielką literą – są to elementy mechaniki gry posiadające konkretną definicję. Druga dziwność to niektóre tłumaczenia – nie było łatwo przetłumaczyć umiejętności, jednocześnie nie zmieniając przypadkiem zasad ich działania. Dotyczy to zwłaszcza wyżej wspomnianych słów.

Acrobatics

Acrobatics

30% szans na Uchylenie się od Ataku, o 50% mniej Pancerza i Tarczy Energetycznej, o 30% mniej szans na blok Ataków i Zaklęć
(30% Chance to Dodge Attacks. 50% less Armour and Energy Shield, 30% less Chance to Block Spells and Attacks)

Ancestral Bond

Ancestral Bond

Nie możesz samodzielnie zadawać Obrażeń za pomocą Umiejętności
Możesz postawić 1 dodatkowy totem
(You can’t deal Damage with Skills yourself
Can have up to 1 additional Totem summoned at a time)

Arrow Dancing

Arrow Dancing

40% więcej szans na Uniknięcie Ataków Pociskami
20% mniej szans na Uniknięcie Ataków Wręcz
(40% more chance to Evade Projectile Attacks
20% less chance to Evade Melee Attacks)

Avatar of Fire

Avatar of Fire

50% Obrażeń Fizycznych, od Zimna i Błyskawic zmienione jest w Obrażenia od Ognia
Zadawane są tylko Obrażenia od Ognia
(50% of Physical, Cold and Lightning Damage Converted to Fire Damage
Deal no Non-Fire Damage)

Blood Magic

Blood Magic

Usuwa całą manę. Dla Umiejętności zużywa Życie zamiast Many
(Removes all mana. Spend Life instead of Mana for Skills)

Chaos Inoculation

Chaos Inoculation

Maksymalna ilość Życia wynosi 1, Niewrażliwość na Obrażenia od Chaosu
(Maximum Life becomes 1, Immune to Chaos Damage)

Conduit

Conduit

Dzielisz się Ładunkami Mocy, Wytrzymałości i Furii z pobliskimi członkami grupy
(Share Endurance, Frenzy and Power Charges with nearby party members)

Crimson Dance

Crimson Dance

Możesz wywołać Krwawienie u Wroga do 8 razy jednocześnie
Wywołane przez ciebie Krwawienie nie zadaje dodatkowych Obrażeń poruszającym się Wrogom
50% mniej Obrażeń od Krwawienia
(You can inflict Bleeding on an Enemy up to 8 times
Your Bleeding does not deal extra Damage while the Enemy is moving
50% less Damage with Bleeding)

Eldritch Battery

Eldritch Battery

Zużywa Tarczę Energetyczną przed Maną, by pokryć Koszt Umiejętności
Tarcza Energetyczna chroni Manę zamiast Życia
(Spend Energy Shield before Mana for Skill Costs
Energy Shield protects Mana instead of Life)

Elemental Equilibrium

Elemental Equilibrium

Wrogowie, którzy otrzymali od ciebie Obrażenia od Żywiołów na skutek uderzenia, otrzymują tymczasowo +25% odporności na te Żywioły i -50% odporności na pozostałe Żywioły
(Enemies you hit with Elemental Damage temporarily get +25% Resistance to those Elements and -50% Resistance to other Elements)

Elemental Overload

Elemental Overload

40% więcej Obrażeń od Żywiołów, jeśli zadałeś Uderzenie Krytyczne w czasie ostatnich 8 sekund
Nie ma Mnożnika Uderzenia Krytycznego
Nie ma Mnożnika Obrażeń dla Dolegliwości od Uderzeń Krytycznych
(40% more Elemental Damage if you’ve Crit in the past 8 seconds
No Critical Strike Multiplier
No Damage Multiplier for Ailments from Critical Strikes)

Ghost Reaver

Ghost Reaver

Zamiast Życia wykradana jest Tarcza Energetyczna
50% mniejsza Szybkość Przeładowania Tarczy Energetycznej
(Life Leech is applied to Energy Shield instead
50% less Energy Shield Recharge Rate)

Iron Grip

Iron Grip

Zwiększenie Obrażeń Fizycznych pochodzące od Siły dotyczy Ataków Pociskami na równi z Atakami Wręcz
(The increase to Physical Damage from Strength applies to Projectile Attacks as well as Melee Attacks)

Iron Reflexes

Iron Reflexes

Cały Unik zostaje zmieniony w Pancerz. Zręczność nie zapewnia bonusu do Wskaźnika Uniku
(Converts all Evasion Rating to Armour. Dexterity provides no bonus to Evasion Rating)

Mind Over Matter

Mind Over Matter

30% Obrażeń zabierane jest z Many przed Życiem
(30% of Damage is taken from Mana before Life)

Minion Instability

Minion Instability

Sługi wybuchają przy osiągnięciu Niskiej Ilości Życia, zadając pobliskim Wrogom 33% swojego maksymalnego Życia jako Obrażenia od Ognia
(Minions explode when reduced to Low Life, dealing 33% of their maximum Life as Fire Damage to surrounding Enemies)

Necromantic Aegis

Necromantic Aegis

Wszystkie bonusy z trzymanej przez ciebie Tarczy dotyczą twoich Sług zamiast ciebie
(All bonuses from your equipped Shield apply to your Minions instead of you)

Pain Attunement

Pain Attunement

30% więcej Obrażeń od Zaklęć przy Małej Ilości Życia
(30% more Spell Damage when on Low Life)

Perfect Agony

Perfect Agony

Modyfikatory Mnożnika Uderzenia Krytycznego wpływają też na modyfikatory Mnożnika Obrażeń od Dolegliwości nałożonych za pomocą Uderzeń Krytycznych w 30% ich wartości
30% mniej Obrażeń od Uderzeń”
(Modifiers to Critical Strike Multiplier also apply to Damage Multiplier for Ailments from Critical Strikes at 30% of their value
30% less Damage with Hits)

Phase Acrobatics

Phase Acrobatics

30% na Uchylenie się od Obrażeń od Zaklęć
(30% Chance to Dodge Spell Damage)

Point Blank

Point Blank

Ataki Pociskami zadają celom do 50% więcej obrażeń na początku swojego ruchu, zadając coraz mniej Obrażeń oddalonym celom
(Projectile Attacks deal up to 50% more Damage to targets at the start of their movement, dealing less Damage to targets as the projectile travels farther)

Resolute Technique

Resolute Technique

Twoich uderzeń nie można Uniknąć
Nigdy nie zadajesz Uderzeń Krytycznych
(Your hits can’t be Evaded
Never deal Critical Strikes)

Unwavering Stance

Unwavering Stance

Nie możesz Uniknąć wrogich Ataków.
Nie można cię Ogłuszyć
(Cannot Evade enemy Attacks
Cannot be Stunned)

Vaal Pact

Vaal Pact

Otrzymanie Wykradzionego Życia następuje natychmiastowo. Regeneracja Życia nie ma efektu.
(Gain Life from Leech instantly. Life Regeneration has no effect.)

Zealot’s Oath

Zealot’s Oath

Zamiast Życia regenerowana jest Tarcza Energetyczna
(Life Regeneration is applied to Energy Shield instead)

Dział opiera się na danych z wersji gry 3.0.1


Czy wiesz, że:

W 6 Akcie na obszarze Twilight Strand znajduje się unikalny zombie o imieniu Rhys of Abram. Jest to nawiązanie do jednego z pierwszych pracowników GGG, który nazywa sie Rhys Abraham. Podobno to nie był jego pomysł;)Losowy Skill

Righteous Fire

Magiczny ogień gwałtownie spala ciebie i pobliskich wrogów, znacznie zwiększając twoje obrażenia od czarów. Umiejętność wyłączy się, gdy zostanie ci 1 punkt życia.

Blade Vortex

Krótkotrwałe eteryczne ostrza wirują wokół postaci, zadając obrażenia wrogom, przez których przechodzą.

Earthquake

Uderza w ziemię, powodując jej pęknięcie oraz zadając obrażenia na obszarze. Peknięcie powoduje wstrząs wtórny, który następuje po krótkiej chwili. Trzęsienia ziemi spowodowane przed uaktywnieniem ostatniego pęknięcia nie mogą powodować wstrząsów wtórnych. Wymaga topora, maczugi lub laski.


Stare Gry Frozen Games