Path of Exile

Open Beta Patch Notes

Zostały opublikowane patch notes dotyczące rozpoczynającej się dzisiaj o godzinie 22:00 Open Bety. Dodatkowo większość z tych zmian została wytłumaczona w osobnym temacie. Dev wskazali też kilka elementów, których nie udało się zaimplementować w premierowej wersji Open Bety, ale które to, zostaną dodane w bliskiej przyszłości. Sytuację tą tłumaczą ograniczenia czasowe i kadrowe pod względem ilości.

Czego nie dodano?

 • Nowe umiejętności. Planuje się dodać mnóstwo nowych umiejętności, ale część z nich ma charakter priorytetowy. Należą do nich: nowe umiejętności generujące Power Charges, umiejętności dla broni typu Swords i Axes oraz ataki obszarowe dla Claws.
 • Balans Duelisty i innych klas postaci. GGG jest świadome tego, że Duelist jest obecnie najsłabszą postacią. Zostaną podjęte starania, by wyrównać szansę, poprzez wprowadzania nowych rozwiązań z zakresu umiejętności aktywnych i pasywnych. Dodatkowo zostaną podjęte prace nad balansowaniem pozostałych klas postaci.
 • Avatar of Fire i inne Keystones. Dużo Keystones wymaga balansu. W tej kwestii zwraca się głównie uwagę na Iron Reflexes i Resolute Technique. Solą w oku pozostaje usunięty dawno temu Avatar of Fire. Są kontynuowane prace nad naprawą tego Keystone, GGG jest zdeterminowane by w końcu mogła ona powrócić do gry. Dodatkowo twórcy pracują nad doszlifowaniem kilku nowych Keystones, które to planują w przyszłości dodać do gry.
 • Recepty i Przedmioty. W przygotowaniu jest mnóstwo nowych przedmiotów klasy Unique. Mnóstwo z nich to przedmioty wymyślone przez Diamond Supporterów i przez Brother Laza. Kontynuowane są też prace nad ulepszaniem systemu recept.
 • PVP. Toczą się ciągłe obserwacje sytuacji panującej w systemie PVP. Bacznie obserwowane jest jak każda ze zmian oddziałuje na balans podczas pojedynków. GGG jest otwarte na wszelkie sugestie dotyczące potrzebnych zmian w tym zakresie. Planowane jest dodanie nowych trybów, które urozmaicą zabawę.

Poniżej zamieszczam przetłumaczone Patch Notes z wersji 0.10.0 (uwaga, tego jest naprawdę mnóstwo).

Z powodu wejścia Open Bety, wszystkie postacie na serwerach gry zostały cofnięte do 1 poziomu doświadczenia. Wszystkie przedmioty z czasów Closed Bety zostały usunięte, z wyjątkiem Kiwi i Demigod’s Presence.

NOWOŚĆ:

 • Dodano do gry Akt 3. Toczyć cię on będzie w City of Sarn. Zawiera on w sobie 21 lokacji bazujących na 8 nowych formach tekstur. Znajdziemy w nim 18 nowych gatunków i 90 podgatunków przeciwników.
 • Dodano nowy typ flasks: Quicksilver Flask – Zwiększa o 40% szybkość poruszania się postaci na czas 5 sekund. Jedną z metod jej zdobycia jest ukończenie zadania Medicine Chest.
 • Dodano nowy typ flasks: Amethyst Flask – Zwiększa o 35% odporność na Chaos na czas 3,5 sekund.
 • Dodano nowy Keystone: Zealot’s Oath – Wszystkie efekty regeneracji życia zmieniają swój cel na Energy Shield.
 • Dodano nowy Keystone: Ancestral Bond – Można przyzwać jeden dodatkowy totem. Postać nie może zadawać obrażenia używając samemu umiejętności.
 • Dodano nowy typ pierścieni: Prismatic Ring – Zwiększa wszystkie żywiołowe odporności.
 • Umiejętność Punishment została ponownie dodana do gry.
 • Umiejętność Molten Shell używana przez przeciwników typu Goatmen ma teraz nową animację.
 • Zwiększono losowość występującą w lokacji Pools and Streams.
 • Dodano dwa nowe przedmioty klasy Unique, które będą teraz nowymi nagrodami w eventach. Jeden z nich został zaprojektowany przez Diamond Supportera
 • .Poprawiono modele wszystkich przedmiotów klasy Bows.
 • Usunięto teleport z lokacji River Crossing. Dodano teleport w lokacji Vaal Ruins – będzie on występował losowo w piramidzie.
 • Lokacja Eternal Laboratory zostało przeniesione z aktu 2 ostatniego poziomu trudności, na akt 3 ostatniego poziomu trudności.
 • Nazwy przeciwników klasy Rare zostały ulepszone.
 • Poprawiono sferę audio – video gry.
 • Dodano nową formę tekstur, bazującą na lokacji The Docks.
 • Część Map zostało poprawionych w zakresie ich wyglądu.
 • Merveil posiada nowy wizualny efekt przy używaniu umiejętności Cold Snap. Efekt ten, może być zakupiony metodą mikro-transakcji.
 • Nagrody za ukończenie zadań zostały zrebalansowane i przystosowane do nowych warunków. Zgodnie z prośbami graczy, na wyższych poziomach trudności, zwiększono liczbę otrzymywanych przedmiotów klasy Rare kosztem liczby Gems.
 • Przeciwnik o nazwie Rock Elemental posiada teraz nową umiejętność.

MIKROTRANSAKCJE:

 • Dodano mnóstwo nowych efektów, które mogą być zdobyte tylko metodą mikro-transakcji. Odnajdziemy tutaj: animacje tańca, nowe chowańce oraz dodatkowe efekty broni i umiejętności. Kompletną listę można znaleźć na stronie gry.
 • Zaimplementowano możliwość wykonywania tańca, w sytuacji gdy posiada się wykupioną animację tańca. Taniec rozpoczynamy przy użyciu komendy /dance.
 • Dodano możliwość uzyskania Premium stash tabs. Opcja ta pozwala na zmianę nazwy i koloru stash tabs.
 • Każda pojedyncza stash tab może być osobno ulepszona do formy Premium.
 • Zakupione kosmetyczne efekty mogą zmieniać wygląd używanych broni i umiejętności. Sposób ich nałożenia na broń lub gems jest zbliżony do tego związanego z używaniem Currency Items.
 • Istnieje limit używania kosmetycznych efektów na przedmiotach i umiejętność – 1 na sztukę.
 • Przedmiot z nałożonym kosmetycznym efektem nie może być wyrzucony albo sprzedany. Żeby wyrzucić lub sprzedać ten przedmiot należy usunąć z niego kosmetyczny efekt.
 • Możliwe jest darmowe usunięcie kosmetycznego efektu z przedmiotu. Następuje to poprzez użycie opcji „Reclaim” w oknie mikro-transakcji. Usunięte efekty mogą być ponownie użyte.
 • Obecnie istnieje limit jednego okna mikro-transakcji.

ZMIANY:

 • Niektóre lokacje posiadają drzwi, które mogą być otwarte poprzez kliknięcie na nie. Przez niektóre drzwi mogą przelatywać pociski.
 • Dodano stały efekt graficzny, pozwalający na lepsze odwzorowanie odbijania światła przez materiały takie jak metal.
 • Dodano nową ikoną na mapie świata pokazującą położenie teleportów znajdujących się w lokacjach podziemnych.
 • Dodano opcje zapisywania hasła podczas logowania. Opcja ta może być w każdym momencie odznaczona.
 • Dodano nowy komunikat informujący o wykonaniu zrzutu ekranu.
 • Dodano nową sygnalizację efektu wiążącego się z użyciem flask zwiększającej szybkość poruszania się.
 • Dodano nowy efekt wizualny, związany z wchodzeniem do budynków. Dach zostaje „odsłonięty” przy wejściu do budynku, tak by możliwa była eksploracja pomieszczenia.
 • Dodano efekty dźwiękowe związane z handlowaniem, wchodzeniem do party i z dostawaniem osobistych wiadomości.
 • Dodano możliwość usunięcia komunikatu związanego ze zmianom stanu zadania, poprzez kliknięcie prawy przyciskiem myszy na tym komunikacie.
 • Dodano przycisk „Create” w menu gry, pozwalający na błyskawiczne przeniesienie na stronę tworzenia konta.
 • Regeneracja życia jest teraz pokazywana w formie regeneracji „na sekundę”, zamiast „na minutę”.
 • Przy każdym przeciwniku występującym w lokacjach jest wskazana jego wrażliwość na dane źródła obrażeń.
 • Moderatorzy chatu mogą teraz pisać na czacie w kolorach innych niż podstawowy.

GENERALNY BALANS:

 • Odporność na Chaos występuje teraz w affixach przedmiotów i w drzewie umiejętności. Nie jest ona zaliczana do żywiołowych odporności.
 • Przywódcy bandytów dają teraz inne nagrody za przyłączenie się do nich na różnych poziomach trudności.
  Kraityn: żywiołowe odporności -> szybkość ataku -> maksymalna liczba Frenzy Charges
  Alira: mana -> szybkość rzucania zaklęć -> maksymalna liczba Power Charges
  Oak: punkty życia -> fizyczne obrażenia -> maksymalna liczba Endurance Charges.
 • Efekty „Ochłodzenia” wynikające z obrażeń od Lodu i z naziemnego lodu nie łączą się ze sobą.
 • Zmniejszono progresje punktów życia u minions (Zombies i Skeletons). Zwiększono ich bazową liczbę punktów życia, a także dano im trochę żywiołowych odporności.
 • Usunięto Diamond Flasks. Prawdopodobnie zostaną przywrócone w przyszłości.

BALANS ŚWIATA:

 • Usunięto czwarty poziom trudności – Ruthless.
 • Maksymalny poziom przeciwników na poziomie trudności Merciless to 64. Maksymalny poziom przeciwników występujących w Mapach to 75.
 • Kary do doświadczenia przy śmierci są ustawione na poziomie: Normal – 0%, Cruel – 7,5%, Merciless – 15%.
 • Kary do odporności przy rozpoczęciu nowego poziomu trudności są ustawione na poziomie: Normal – 0%, Cruel – -20%, Merciless – -60%. Efekt ten dotyczy także odporności na Chaos.
 • Dodatkowe lokacje na wyższych poziomach trudności mogą mieć zdecydowanie wyższy poziom niż sąsiadujące z nimi główne lokacje.
 • Zrebalansowano wielkości grup przeciwników występujące w grze. Są one teraz zdecydowanie bardziej nieprzewidywalne.
 • Wysokopoziomowe Mapy są teraz o wiele bardziej wymagające.

BALANS DRZEWA UMIEJĘTNOŚCI PASYWNYCH:

 • Keystone Chaos Inoculation nie daje już premiii do ilości posiadanej Energy Shield.
 • Keystone Elemental Equilibirium zwiększa teraz o 25% odporności na źródła użytego przez gracza ataku i zmniejsza o 50% odporności na nieużyte podczas tego ataku źródła.
 • Zwiększono siłę nodes gwarantujących zwiększoną odporność na żywioły podczas noszenia tarczy.
 • Dodano nodes gwarantujące premie do odporności na Chaos.
 • Zwiększono siłę nodes zwiększających szybkość pocisków, znajdujących się w startowej obszarze klasy Ranger, do 8%.
 • Zwiększono siłę nodes zwiększających Energy Shield.

GENERALNY BALANS GEMÓW:

 • Zmieniono balans wymaganego doświadczenia przy przechodzeniu na wyższe poziomy dla gemów wymagających na starcie 24 i 31 poziom doświadczenia.
 • Zwiększono siłę wysokopoziomowych gemów.
 • Zbalansowano wzór według którego zwiększa się siła gemów gwarantujących umiejętności zadające obrażenia.
 • Zmniejszono progresję punktów życia w umiejętnościach klasy Totem. Zmniejszono bonus do punktów życia umiejętności klasy Totem, wynikających ze zwiększonej jakości, z 3% do 1%.
 • Dodano możliwość zwiększenia siły gemów poprzez podniesienie ich poziomu do przekraczającego barierę 20 poziomu. Może to wynikać tylko z bonusów pojawiających się na przedmiotach.

AKTYWNE UMIEJĘTNOŚCI:

 • ANGER: zwiększono bazowy koszt many z 10 do 50, zwiększa się on co poziom o 6 a nie o 5.
 • CLARITY: zmniejszono efektywność o ok. 20%.
 • COLD SNAP: zdecydowanie zwiększono siłę (o 40% większa na 1 poziomie, 105% większa na 15 poziomie).
 • DECOY TOTEM: zmniejszono premię do punktów życia przy zdobywaniu kolejnych poziomów.
 • DISCHARGE: zwiększono siłę na niższych poziomach o ok. 20%.
 • DISCIPLINE: zwiększono koszt many o 40, zdecydowanie zmniejszono premię do Energy Shield.
 • ELEMENTAL HIT: zmieniono bazowy wymagany poziom na 19 z 2, zmniejszono siłę.
 • ENDURING CRY: zmieniono liczbę uzyskiwanych Charges na wyższych poziomach (do ok. 40% mniej na 20 poziomie).
 • FIREBALL: zwiększono progresję obrażeń (ok. 14% więcej na 15 poziomie).
 • FIRE TRAP: zwiększono siłę na niższych poziomach.
 • FLAME TOTEM: dodano 4% bazowej Critical Chance.
 • FREEZE MINE: zwiększono siłę o 37,5%.
 • GRACE: zmieniono koszt many co poziom – 7 zamiast 5.
 • HASTE: zmieniono bazową szybkość ataku i rzucania zaklęć na +6% i końcową na +14% (i 7% szybkość poruszania się).
 • ICE SHOT: zmieniono bazowy wymagany poziom na 4 z 31, progresję kosztu many (początkowy koszt 10, końcowy koszt 16). Zmniejszono czas efektu zmrożonego podłoża o 20%.
 • INFERNAL BLOW: usunięto premię +12% do obrażeń, dodano zwiększenie efektywności o 25%.
 • LIGHTING ARROW: zmieniono bazowy wymagany poziom na 10 z 1, skalowanie siły i kosztu many. Usunięto szansę na wywołanie efektu „Zszokowanie”. Dodano dodatkowy bonus do obrażeń przy zdobywaniu kolejnych poziomów. Maksymalna liczba trafionych celów to teraz 3.
 • MOLTEN SHELL: zwiększono gwarantowaną wartość Armour i zmodyfikowano zasięg działania detonacji.
 • PHASE RUN: umiejętność została chwilowo usunięta i wróci w zmienionej formie.
 • RAIN OF ARROWS: zmieniono bazowy wymagany poziom na 4 z 10. Zwiększono zasięg działania i zmniejszono odstęp czasu między użyciem umiejętności i zadaniem obrażeń o 20%. Zmniejszono premie do zasięgu działania wynikającą ze zdobywania poziomów. Zmieniono premię wynikającą ze zwiększonej jakości, ze zwiększonego zasięgu działania do szybkości ataku. Zmniejszono efektywność obrażeń.
 • SHOCK NOVA: zwiększoną bazową Critical Chance z 3% do 4%, zmniejszono koszt many.
 • SHOCKWAVE TOTEM: dodano 4% bazowej Critical Chance.
 • SPARK: po odbiciu pocisku, nie może on ponownie przebić tego samego celu, jeśli został on przebity sekundę temu.
 • SPLIT ARROW: zmieniono bazowy wymagany poziom na 1 z 4.
 • WHIRLING BLADES: zwiększono efektywność obrażeń z 60% na 80%.
 • WRATH: zwiększono bazowy koszt many z 10 do 50, zwiększa się on co poziom o 6 a nie o 5.

SUPPORT GEMS:

 • ADDITIONAL ACCURACY: ulepszono na wyższych poziomach.
 • CHAIN: zwiększono karę do obrażeń z -40% do -50% i zmniejszono liczbę łańcuchów z 3 na 2.
 • ELEMENTAL PENETRATION (wszystkie): zmniejszono penetrację, początkowo wynosi -16% zamiast -25%.
 • FORK: zwiększono karę do obrażeń z -20% do -30%.
 • LIFE GAIN ON HIT: ulepszono, szczególnie na wyższych poziomach.
 • LIFE LEECH: ulepszono.
 • SPELL TOTEM: dodano 30% karę do szybkości rzucania zaklęć.
 • RANGED ATTACK TOTEM: zmniejszono karę do szybkości ataku z 50% do 30%.

BALANS PRZEDMIOTÓW:

 • Zrebalansowano przedmioty klasy Unique. Zmieniono defensywne affixy w niskopoziomowych przedmiotach tak, by dawały teraz bonusy punktowe zamiast procentowych.
 • Kara do dropu przedmiotów klasy Currency Items jest taka sama dla postaci na poziomie 68, jak i dla postaci na wyższych poziomach (wiąże się z 63 poziomem).
 • Dodano affixy zwiększające odporność na Chaos.
 • Zwiększono wymagania atrybutowe dla przedmiotów i gemów.
 • Currency Item – Cartographer’s Chisels dropią teraz z przedmiotów na poziomie 52+ zamiast na 45+.
 • Sklepikarze w akcie 3 sprzedają teraz, dotąd niespotykane w sklepach przedmioty, takie jak np. Orbs of Alchemy.
 • Granite Flasks dają teraz bonus 4000 do Armour, zamiast 10000.
 • Dodano affixy zwiększające blokowanie do puli affixów dla tarcz.
 • Affixy zwiększające obrażenia krytyczne, występujące na broniach, mają charakter globalny, zamiast lokalnego.
 • Zmieniono bazowy wymagany poziom dla niektórych Support Gems z 15 na 12: Faster Projectiles, Added Cold Damage, Additional Accuracy, Added Lighting Damage, Increased Critical Damage, Minion Life, Weapon Elemental Damage, Life Gain on Hit, Iron Will, Chance to Flee, Fork i Added Fire Damage.
 • Dodano nowe affixy, które funkcjonują do 77 poziomu.
 • Zmniejszono współczynnik dropu Medium Life Flasks i Medium Mana Flasks do 4.
 • Zmieniono bazowy poziom affixu Adrenaline, pojawiącego się na flasks.
 • Dodano affixy zwiększające poziom wybranych włożonych Gems do gniazd o 2 poziomy.
 • Dodano affix zwiększający poziom wszystkich włożonych Gems do gniazd o 1 poziom.
 • Affix zwiększający poziom żywiołowych Gems włożonych do gniazd obejmuje większą ilość rodzajów broni.

 • Zmniejszono skuteczność affixów zwiększających punktowo manę.
 • Zwiększono regenerację życia zapewnianą przez Coral Amulets.
 • Zmniejszono skuteczność affixów z Item Rarity.
 • Prefixy i Suffixy z Item Rarity mogą się pojawiać naraz przy tym samym przedmiocie.
 • Affixy z Item Rarity pojawiające się na przedmiotach Unique, zostały wzmocnione.
 • Zbalansowano punktowe affixy z armour względem tych z evasion.

BALANS PRZECIWNIKÓW:

 • Druga forma Merveil dostała dodatkowe umiejętności. Walka z tym bossem zostanie w przyszłości dodatkowo ulepszona.
 • Usunięto kary do celności przy dystansowych przeciwnikach.
 • Skeletons casters mają zmniejszone obrażenia w niskopoziomowych lokacjach i zwiększone w wysokopoziomowych.
 • Zmniejszono obrażenia Quest Boss’a – Hailrake.
 • Zmniejszono siłę umiejętności Viper Strike używanej przez przeciwników.
 • Blackguards w lokacji Western Forest mają zwiększoną liczbę punktów życia.
 • Affix dodający Totemy na Maps, mogą stworzyć Totem z umiejętności Lighting Warp.
 • Zmniejszono u przeciwników premię do fizycznej odporności i odporności na żywioły, gdy używają Endurance Charges, z 20% do 15%.
 • Umiejętności przeciwników bazujące na obrażenia od żywiołów, zadają więcej obrażeń na wyższych poziomach trudności.

Dodatkowo naprawiono mnóstwo błędów ze wcześniejszych buildów.

One thought on “Open Beta Patch Notes”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Czy wiesz, że:

W 6 Akcie na obszarze Twilight Strand znajduje się unikalny zombie o imieniu Rhys of Abram. Jest to nawiązanie do jednego z pierwszych pracowników GGG, który nazywa sie Rhys Abraham. Podobno to nie był jego pomysł;)Losowy Skill

Arctic Breath

Wystrzeliwuje pocisk w postaci zamrożonej czaszki, która pozostawia za sobą na ziemi lodowy ślad. Czaszka wybucha przy zderzeniu, zamrażając ziemię i zadając obrażenia na obszarze działania.

Burning Arrow

Wypuszcza strzałę, która zadaje obrażenia od ognia i ma zwiększoną szansę na podpalenie celu.

Leap Slam

Postać doskakuje we wskazane miejsce, raniąc wrogów w miejscu wylądowania swoją główną bronią i odrzucając niektórych z nich.


Stare Gry Frozen Games