Path of Exile

Skrypt filtrowania przedmiotów

Razem z Aktem 4 zostanie dodana długo oczekiwana przez wielu możliwość filtrowania widoczności przedmiotów wypadających w grze. Twórcy gry dostali wiele różnych i wykluczających się próśb na temat tego, co powinno pojawiać się na ziemi, a co zostać niewidoczne, zdecydowano więc, że skrypt będzie nie tylko pozwalał filtrować widoczność przedmiotów, ale też umożliwi się dostosowanie go do indywidualnych potrzeb każdego.

Przykład skryptu do filtrowania przedmiotów

# Możesz dodać komentarze poprzez dodanie znaku # na początku linijki
Show
Rarity >= Rare

Show
DropLevel >= 70

Hide
BaseType "Scroll of Wisdom"

Show
Class Map Currency

Show
Class Gem
Quality > 0

Show
Quality 20

Show
Sockets 6

Show
LinkedSockets >= 5

Hide

Jak widać, składa się on z bloków Show/Hide, któe opisują, co ma być pokazane/ukryte.

Jeśli potrzebne jest kilka warunków jednocześnie (np. ukazujący na klejnot + wskazujący na wartość pokazywanej jakości (quality)), wszystkie muszą być podpięte pod blok.

Bloki muszą iść w określonej kolejności – blok, który chowa zwoje identyfikacji musi znajdować się nad tym, który pokazuje walutę, bo inaczej zwoje pasowałyby do bloku z walutą.

Pusty blok dotyczy wszystkich przedmiotów – blok Hide schowa wszystko, co nie zostało uwzględnione w blokach wyżej.

Można też zrobić listę na odwrót – uwzględnić w blokach, czego się nie chce widzieć, a pusty blok na końcu zamienić na Show.

Rodzaje kategorii filtrowania przedmiotów

Oto lista warunków możliwych do sprecyzowania w skrypcie:

 • ItemLevel – oznacza poziom, na którym przedmiot został wygenerowany, tj. poziom wewnętrzny przedmiotu zależny od lokacji (i stopnia rzadkości potwora), gdzie wypadł.
 • DropLevel – oznacza poziom, od którego zaczyna wypadać przedmiot, tj. ten, który jest wyświetlany na przedmiocie (wymagany poziom).
 • Quality – oznacza współczynnik jakości przedmiotu.
 • Rarity – rzadkość przedimotu (Normal, Magic, Rare lub Unique).
 • Class – oznacza rodzaj przedmiotu. Można wyszczególnić tylko część nazwy, np. „One Hand” (jednoręczny) będzie dotyczyć wszystkich jednoręcznych broni.Jonathan z GGG udostępnił listę przedmiotów o znaczeniu „Class”:
  Life Flasks, Mana Flasks, Hybrid Flasks, Currency, Amulets, Rings, Claws, Daggers, Wands, One Hand Swords, Thrusting One Hand Swords, One Hand Axes, One Hand Maces, Bows, Staves, Two Hand Swords, Two Hand Axes, Two Hand Maces, Active Skill Gems, Support Skill Gems, Quivers, Belts, Gloves, Boots, Body Armours, Helmets, Shields, Stackable Currency, Quest Items, Sceptres, Utility Flasks, Maps, Fishing Rods, Map Fragments, Hideout Doodads, Microtransactions
 • BaseType – oznacza podstawowy typ („podrodzaj”) przedmiotu. Wyszczególnienie części nazwy wszystkich podrodzajów z tym tekstem w nazwie.
 • Sockets – oznacza ilość gniazd w przedmiocie.
 • LinkedSockets – oznacza największą liczbę połączonych ze sobą gniazd w przedmiocie.
 • SocketGroup – oznacza grupę połączonych gniazd o określonej kombinacji, np. RRG pokaże wszystkie przedmioty, które mają 2 czerwone gniazda połączone z zielonym.

Można też używać znaków (>, >=, <, <=)

Zmiana widoku przedmiotów

Filtr umożliwia też zmianę kolorów, w jakich przedmioty są pokazane, wykorzystując notację RGB.

Na przykład, aby wyświetlić klejnoty o jakości wyższej niż 0 w niebieskiej ramce, piszemy:

Show
Class Gem
Quality > 0
SetBorderColor 128 128 255

Żeby wyświetlać Exalty na fioletowo:

Show
BaseType "Exalted Orb"
SetTextColor 255 0 255

Można też zmienić kolor tła napisu:

Show
LinkedSockets >= 5
SetBackgroundColor 0 128 0

Będzie też możliwość dodania jednego z 9 dźwięków przy wypadnięciu określonego przedmiotu:

Show
SocketGroup 6
PlayAlertSound 1

Tak wyglądają wyrzucone przedmioty po wprowadzeniu powyższych zmian:

Filtrowanie przedmiotów w Path of Exile
Na powyższym obrazku został też pokazany nowy klejnot umiejętności – Przywołanie Golema Chaosu..

One thought on “Skrypt filtrowania przedmiotów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Czy wiesz, że:

W 6 Akcie na obszarze Twilight Strand znajduje się unikalny zombie o imieniu Rhys of Abram. Jest to nawiązanie do jednego z pierwszych pracowników GGG, który nazywa sie Rhys Abraham. Podobno to nie był jego pomysł;)Losowy Skill

Conductivity

Przeklina wrogów na wybranym obszarze, zmniejszając ich odporność na błyskawice i czyniąc bardziej podatnymi na porażenie.

Bladefall

Eteryczne noże spadają z nieba, zadając obrażenia seriami. Każda ponowna seria jest szersza niż poprzednia, ale zadaje mniej obrażeń. Jeśli nałożą się na siebie, wrogowie mogą zostać zranieni kilkakrotnie.

Abyssal Cry

Wydaje okrzyk, spowalniając wrogów i powodując, że wybuchają przy śmierci. Im więcej wrogów znajduje się w pobliżu, tym silniejszy efekt spowolnienia. Dzieli czas odnowienia z innymi okrzykami.


Stare Gry Frozen Games