Path of Exile

Patch 0.10.2 – lista zmian

Pojawiła się już lista zmian w patchu v0.10.2, który będzie dostępny najwcześniej za kilkunaści godzin. Poniżej prezentujemy wam najważniejsze zmiany wprowadzone przez patch.

ZAWARTOŚĆ

 • Dodano nowy skill inteligencji – Incinerate: ta umiejętność sprawia, że postać wypuszcza strumień ognia. Jeśli ciągle rzucasz ten czar z tego samego miejsca, to płomienie stają się większe i bardziej szkodliwe.
 • Dodano nowy efekt mikrotranskcji – Blue Flame Incinerate: zastępuje standardowy płomień Incinerate upiornym niebieskim ogniem.
 • Dodano nowy efekt mikrotranskcji – Tiki Totem: zastępuje standardowy Spell Totem lub Ranged Attack Totem na pokolorowanego Tiki.
 • Dodano cztery nowe unikaty z czego trzy z nich zostały zaprojektowane przez Diamond Supporterw.
 • Dodano nową zdolność miotania ogniem dla Snakes w Dark Forest.
 • Wzrósł rozmiar zróżnicowania potworów w obszarach end-game Map.
 • Ulepszono podłoże w Solaris/Lunaris Temple, przez co powinna zwiększyć się wydajność.
 • Dodano nową arenę 3v3 PvP, jedna z nich została tymczasowo wyłączona aż problem z nią zostanie rozwiązany.
 • Ulepszono efekty krwi
 • Ulepszono efekty Ice Spear oraz Lightning Arrow.
 • Poprawiono wydajność Ground Ice oraz Ground Tar.
 • Poprawiono ikony gemów
 • Nadal stopniowo ulepszane są grafiki, efekty i środowisko.


CECHY

 • Przy wprowadzaniu zmian w drzewku umiejętności pasywnych wymagane jest teraz potwierdzenie – ma to zapobiec przypadkowym kliknięciom. Potwierdzenie można wyłączyć wciskając CTRL i klikając w daną umiejętność pasywną.
 • W menu głównym dodano przycisk „utraconego hasła”.
 • Naciśniecie CTRL + strzałka w górę pozwala na czacie przełączać się miedzy graczami z którymi szepczesz.
 • Wiadomości an czacie mające więcej niż jedna linę długości posiadają teraz wcięcie między kolejnymi liniami, aby nie zmylić innych graczy fałszywymi wiadomościami.
 • Teraz komenda /clear_ignore_list pozwoli na usunięcie z czasu wszystkich wiadomości wysłanych z ignorowanego konta. W przyszłości dodane zostanie lepsze zarządzanie lista ignorowanych
 • Teraz gracze na danym obszarze zawsze maja przyznany
 • status zabicia bossa questowego bez względu na to kto go zabił.
 • Statystyki wydajności (F1) mogą być teraz powiązane z innymi klawiszami.

ZMIANY W DŹWIĘKACH

 • Dodano dźwięk spikera w dla różnych wydarzeń w meczach PvP
 • Nessa ma teraz spersonalizowane teksty wprowadzenia.
 • Dodano Nessie kilka różnych pozdrowień.
 • Dodano kilka pozdrowień Tarkleighowi
 • Dodano Marauderowi kilka ulepszonych głosów bitewnych.
 • Dodano Marauderowi kilka ulepszonych komentarzy.
 • Dodano nowe głosy postaci Ranger i ulepszono kilka już istniejących.
 • Poprawiono dźwięk dla efektów ziemnych, efektów krwi i pocisków Pyromaniac

NAGRODY ZA QUESTY

 • Nagrody dla klas bazujących na Inteligencji zostały przebalansowane tak by miały dostęp do umiejętności Incinerate w okolicach 10 poziomu
 • Wzmocniono efekt nagrody na poziomie Cruel wynikającej z pomocy dla Kraityna z 4% do 6% zwiększonej szybkości ataku.

AKTYWNE UMIEJĘTNOŚCI

 • Glacial Hammer – zwiększono progresję obrażeń z 3% do 4% na poziom.
 • Cleave – zwiększono progresję obrażeń z 3% do 4% na poziom.
 • Double Strike – zwiększono progresję obrażeń z 3% na 4%.
 • Infernal Blow – zwiększono progresję obrażeń z 3% na 4%.
 • Heavy Strike – zwiększono progresję obrażeń z 4% na 5%.
 • Portal – umiejętność dostała nowe słowo kluczowe „Spell”, w związku z czym działają na nią wszystkie efekty wiążące się z tym słowem kluczowym.
 • Fire Trap – zmniejszono obrażenia na niższym poziomach o ok. 35%.
 • Poison Arrow – zmniejszono obrażenia na niższych poziomach o ok. 35%.
 • Detonate Dead – zmniejszono koszt w manie na niższych poziomach o ok. 40%. Zmiana ta nie ma wpływu na koszt umiejętności na jej wyższych poziomach.

PASYWNE UMIEJĘTNOŚCI

 • Dodano dodatkową grupę mana nodes w okolicach lokacji klasy Ranger.
 • Znacznie zmieniono startową lokację u klasy Duelist. Wszystkie postaci, które posiadały aktywne nodes w tych okolicach dostaną zwrot punktów za zmienionione nodes.
 • Dodano dodatkowy efekt przy pierwszym nodes z obrażeniami w lokacji Duelist. Nodes zapewnia +12 maksymalnych punktów życia.
 • Przybliżono grupę nodes Mana Flows do lokacji startowej Duelist. Zwiększono efekt regeneracji many z +20% do +40%, dodano +10 do Inteligencji i zmniejszono bonus do maksymalnej many z +20% do +16%.
 • Ulepszono nodes związane z obrażeniami Dual-wield i z szybkością ataku.
 • Połączono nodes związane z używaniem jednoręcznych i dwuręcznych broni w jedną grupę, w lokacji Duelist.
 • Zmieniono kluczowe nodes Might na kluczowe nodes Master of the Arena (+20 Strength, +2 do zasięgu w walce wręcz, +8% do obrażeń w walce wręcz).
 • Zmieniono kluczowe nodes Agility na kluczowe nodes Acceleration (+20 Dexternity, +12% do szybkości ataku).
 • Kluczowe nodes Berserking znajduje się bliżej lokacji klasy Duelist.
 • Przeniesiono najbliższą grupę nodes dotyczących punktów życia u Duelista do ścieżki otwierającej i przekształcono je w 1% regeneracji życia, +12% do maksymalnych punktów życia i +8% do maksymalnych punktów życia.
 • Usunięto kluczowe nodes Armour Master i dodano ich efekt do nodes Leather and Steel.
 • Zwiększono siłę kluczowego nodes Dervish z +8% do +10% do blokowania.
 • Zwiększono blokowanie na nodes Shield Mastery w okolicach Duelista.
 • Dodano nową grupę nodes związaną ze zdobywaniem many za zabicia w okolicach lokacji Duelista.
 • Wzmocniono nodes związane z szybkością ataku przy pomocy łuku o 2% w okolicach Duelista.

BALANS POTWORÓW

 • Zredukowano obrażenia od Flamebearers
 • Zredukowana obrażenia od Alchemists, zwłaszcza na początkowych poziomach trudności.
 • Zwiększono obrażenia Piety używającego Arc na wyższych poziomach trudności.
 • Wprowadzono różne korekty w balansie bossów na Mapach.
 • Undying Incinerators pokazują info, że będą eksplodować na swój cel, gdy osiągną niski poziom życia.

Ponadto poprawiono balans przedmiotów oraz kilkanaście błędów związanych z grą i serwerem.

One thought on “Patch 0.10.2 – lista zmian”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Czy wiesz, że:

W 6 Akcie na obszarze Twilight Strand znajduje się unikalny zombie o imieniu Rhys of Abram. Jest to nawiązanie do jednego z pierwszych pracowników GGG, który nazywa sie Rhys Abraham. Podobno to nie był jego pomysł;)Losowy Skill

Cold Snap

Lodowe kryształy wynurzają się z ziemi we wskazanym miejscu, zamrażając i raniąc wrogów na swoim obszarze. Zużycie ładunku mocy (Power Charge) pozwala na natychmiastowe ponowne użycie.

Tornado Shot

Wypuszcza strzałę, która dolatuje do wskazanego miejsca i sama wypuszcza pociski we wszystkich kierunkach.

Earthquake

Uderza w ziemię, powodując jej pęknięcie oraz zadając obrażenia na obszarze. Peknięcie powoduje wstrząs wtórny, który następuje po krótkiej chwili. Trzęsienia ziemi spowodowane przed uaktywnieniem ostatniego pęknięcia nie mogą powodować wstrząsów wtórnych. Wymaga topora, maczugi lub laski.


Stare Gry Frozen Games