Path of Exile

Nowy system map

Wraz z nadejściem rozszerzenia Atlas of Worlds oraz rozpoczęciem ligi Essence otrzymamy nowy system dotyczący map. Do gry dodano nowe mapy, bossów, ulepszono istniejące już mapy, a także wprowadzono Atlas zawierający wszystkie dostępne mapy.

Atlas
Atlas ze strony Path of Exile

Jeśli wydaje się to wam zbyt skomplikowane, nie należy się przejmować – Atlas można całkowicie zignorować i używać map tak, jak wcześniej.

Pierwsze mapy

Początkowe mapy (tier 1), tak jak i wcześniej, można znaleźć pod koniec poziomu trudności Merciless. Jest ich cztery – po jednej na każdy róg Atlasu. Wyznaczają one początek połączonych ze sobą „szlaków” wiodących do specjalnych bossów, strażników głównego bossa, który stworzył mapy-światy.

Jak działa Atlas

Atlas podpowie wam, jakie mapy można znaleźć na konkretnym obszarze, pomoże śledzić wasz postęp, a także pokaże zmiany wniesione w sam Atlas i mapy. Nie służy on do przechowywania map i nie daje do nich nieograniczonego dostępu – mapy znajduje się tak, jak i poprzednio.
Atlas jest współdzielony przez wszystkie postacie w danej lidze.

Zdobywanie i ulepszanie map

Mapy, które mogą wypaść, to:

  • mapy Ukończone w tej lidze przez jakąkolwiek postać w lidze,
  • mapy połączone w Atlasie z tą, na której się znajdujecie,
  • jak zwykle, mapy tieru 1.

Mapy unikatowe podlegają tym samym zasadom. Można znaleźć je na mapach, z którymi są połączone (np. Mountain Ledge -> Maelström of Chaos). Po ukończeniu mogą wypaść gdziekolwiek.

Wciąż można uzyskiwać mapy poprzez handel z innymi graczami lub formułę handlarzy (3 jednakowe mapy -> 1 mapa wyższego rzędu). Użycie Vaal Orb może spowodować uzyskanie mapy o poziom wyższej, połączonej ze zmienioną mapą w Atlasie. Jeśli jest ich kilka, zostanie wybrana losowa.

Mapa Vaal Temple posiada teraz tier 16, czyli może byc uzyskana poprzez użycie Vaal Orb na mapie t15 (nie jest to gwarantowany rezultat!).

Ukończenie map

Ukończenie mapy oznacza zwykle zabicie jej bossa lub, w przypadku jego braku, otwarcie specjalnej skrzyni.
Ukończona mapa może ona wypaść gdziekolwiek, nie tylko na mapach z nią połączonych (wciąż obowiązuje zasada pozwalająca na znalezienie mapy wyższej o maksymalnie 2 poziomy).
Misje Zany nie liczą się do ukończenia map.

Bonus do ilości znajdowanych map

Rozszerzenie Atlas of Worlds wprowadziło także możliwość podwyższenia mnożnika bonusu do ilości znajdowanych map jednorazowo o 1% za każdą mapę:

  • Białą (t1-t5) oraz uniaktową –  za zabicie bossa lub otwarcie specjalnej skrzyni,
  • Żółtą (t6-t10) – za zabicie bossa na rzadkiej (rare) wersji mapy,
  • Czerwoną (t11-t16) – za zabicie bossa na mapie rzadkiej + corrupted.

Bonus ten będzie widoczny na ekranie Atlasu.

Nowe sfery (orbs)

Zostały dodane dwa nowe rodzaje sfer – Shaper’s Orb i Cartographer’s Sextant.

O ile ta druga wypada w świecie map, tak jak inne sfery, pierwsza jest czymś w rodzaju nagrody za zadania i nie można nią handlować. Można ją otrzymać, ukańczając konkretne mapy w Atlasie (po jednej za mapy tierów 6-12, dwie za 13 i po trzy za 14 i 15, w sumie piętnaście). Użycie Shaper’s Orb na mapie powoduje podwyższenie jej tieru (i, co za tym idzie – poziomu) o 5, np. t1 Jungle Valley stanie się t6 Jungle Valley i będzie wypadać z map o odpowiednim poziomie. t1 Jungle Valley przestanie wypadać, a posiadane starsze wersje mapy  przed użyciem Shaper’s Orb nie zmienią się.

Cofnąć swoją decyzję o podwyższeniu poziomu mapy można uzywając formuły handlarzy: kosztuje to „zaledwie” 20 Cartographer’s Chisels i 5 Orbs of Regret.

Cartographer’s Sextant z kolei może być kupowany od innych graczy. Użycie go na mapie na Atlasie powoduje dodanie nowego modyfikatora do map w obszarze. Zużywa się po otwarciu 5 map (to może się zmienić po wyjściu dodatku). Posiada 3 wersje: Apprentice, Journeyman and Master’s, które zaczynają wypadać odpowiednio na Białych, Żółtych i Czerwonych mapach i takie też mapy mogą modyfikować. Te ostatnie sa też odpowiednio rzadsze.

Modyfikatory na mapach jednego koloru mogą oddziaływać na sąsiednie mapy innego koloru.

Shaper's Orb Cartographer's Sextant

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Czy wiesz, że:

W 6 Akcie na obszarze Twilight Strand znajduje się unikalny zombie o imieniu Rhys of Abram. Jest to nawiązanie do jednego z pierwszych pracowników GGG, który nazywa sie Rhys Abraham. Podobno to nie był jego pomysł;)Losowy Skill

Flammability

Przeklina wrogów na wybranym obszarze, zmniejszając ich odporność na ogień i czyniąc bardziej podatnymi na podpalenie.

Ice Trap

Rzuca runiczną pułapkę, która wywołuje serię eksplozji i zadaje obrażenia od zimna złapanym w nią wrogom.

Rejuvenation Totem

Stawia totem, którego aura regeneruje życie postaci oraz sojuszników znajdujących się w jego pobliżu.


Stare Gry Frozen Games