Path of Exile

Poradnik – Tworzenie postaci

Jedną z unikatowych cech gry Path of Exile jest zaproponowany przez jej twórców mechanizm tworzenia i rozwijania postaci. W odróżnieniu od zdecydowanej większości konkurencyjnych gier z gatunku hack’n’slash, nie mamy tutaj do czynienia ze ściśle określonymi klasami postaci. Zamiast tego, mamy tutaj doczynienia z sześcioma archetypami postaci, które na starcie posiadają pewne predyspozycje, nie będące jednak w jakimkolwiek stopniu wiążącymi w kwestii ich dalszego rozwoju. Gracz ma pełne prawo do kierowania się proponowaną drogą rozwoju, jak i własną – autorską. Postać kierowana przez zaawansowanego gracza ma praktycznie nieograniczone drogi rozwoju.

Poniższy poradnik kieruje do osób, które zaczynają swoją przygodę z grą, a także do tych, dla których szykuje się drugie podejście do gry, poprzedzone bolesnym nadzianiem się na zawiłość mechanizmów prowadzenia postaci.

Na oficjalnym forum gry, w wielu tematach i poglądach użytkowników, panuje przekonanie, że tworzenie postaci powinno się zacząć od dokładnego zaplanowania build’u postaci poprzez wytyczenie maksymalniego szczegółowego szlaku przy pomocy Passive Skill Tree Build’era oraz pomocy doświadczonych graczy. Pozwolę się z tym nie zgodzić, a przynajmniej w dużym stopniu zanegować ten pomysł.

Passive Skill Tree Builder jest narzędziem pomocnym przy planowaniu postaci, ale nie powinien być nadużywany. Chodzi mi o to, że podczas jego używania powinniśmy wytyczyć sobie nasze główne cele przy rozwoju postaci, zostawiając przy tym w miare otwarte planowane terminy i planowane drogi osiągnięcia ich. Większość perków zawartych w tym mechaniźmie służy regulacji naszej postaci, ma na celu wesprzeć nas w przystosowaniu się do warunków panujących w grze. Karkołomnym zadaniem jest więc wskazanie precyzyjnego rozdziału punktów, bez pełnej znajomości indywidualnych umiejętności i refleksu gracza oraz bez znajomości kolejności dropu przedmiotów, które staną się potencjalnym ekwipunkiem postaci. Gracze, a w szczególności ci słabo doświadczeni, będą często zmuszeni przez warunki w grze, do zmiany swoich planów i korekty wymyślonego build’u na korzyść perk’ów, które będą konieczne do przeżycia postaci.

Przed dalszą częścią rozważań dotyczących planowania rozdziału punktów umiejętności, pozwolę sobie na chwilowe przekierowanie waszej uwagi na inne aspekty budowy postaci.

Pozostałymi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie naszej postaci, jest wybór archetypu, planowany dobór ekwipunku (a w szczególności broni i ewentualnych przedmiotów klasy Unique), a także dostępne dla naszej postaci Skill Gems. Pierwszy z powyżej wymienionych aspektów wymienie w dalszej części moich rozważań. Bardzo znaczące dla rozwoju naszej postaci jest to, jakiego rodzaju broni zdecydujemy się używać. Wszystkie one mają swoje podstawowe wbudowane statystyki i wymagania. W zależności od nich, są one mniej lub bardziej dostosowane do konkretnych build’ów i archetypów. Moim zdaniem, tuż po wyborze archetypu, naszą następną decyzją powinien być właśnie wybór preferowanego przez nas rodzaju broni. Kolejnymi przedmiotami, które mogą mieć duży wpływ na rozwój naszej postaci, są wszystkie te klasy Unique. Mają one nierzadko specjalne statystyki, które swoiście mogą wspomagać niektóre, co trudniejsze build’y. Przedmioty te są jednak bardzo rzadkie i początkujący gracz, może mieć problem z wczesnym uzyskaniem dostępu do nich. Ostatnim wymienionym tutaj czynnikiem są Skill Gems. Niezależnie od tego, że każdy archetyp może używać każdego pojedyńczego Gems, pojedyńcze archetypy mają ułatwiony lub utrudniony dostęp do nich. Wynikiem tego, trudno jest przy swojej pierwszej grze rozpocząć tworzenie egzotycznego dla danego archetypu build’u. Sytuacja ta zmienia się, gdy za pomocą swoich silniejszych alternatywnych postaci zdobędziemy i przeniesiemy do tej nowobudowanej, rozszerzoną paletę Skill Gems.

Jak wcześniej wspomniałem, jednym z dość oczywistych czynników mających wpływ na tworzenie naszej postaci jest wybrany przez nas archetyp. Cechami rozróżniającymi od siebie dane archetypy, są, oprócz wyglądu: startowa broń, kolejność podsuwanych postaci Skill Gem’ów oraz pozycja startowa na Passive Skill Tree. Dwie pierwsze kwestie przed chwilą omówiłem, więc teraz pozwolę sobie powrócić do rozważań nad tą trzecią, najbardziej rozwiniętą.

Ogromny twór jakim jest Passive Skill Tree posiada 6 startowych lokacji, po jedną dla każdego z dostępnych archetypów. Wynika z tego to, że wszystkie archetypy mają łatwiejszy (szybszy) dostęp do pewnych perk’ów i stopniowo trudniejszy do pozostałych. Proste, intuicyjne build’y skupiają się na zgarnianiu perk’ów tylko z okolicy danego wybranego archetypu. O wiele bardziej skomplikowane i trudniejsze do zaplanowania są te, które nastawiają się na „odwiedzanie” okolic przynależnych do innych archetypów. Te drugie będą zazwyczaj wymagać większego doświadczenia, posiadania niestandardowych Skill Gem’ów, a w niektórych przypadkach, wybranych Unique Items. Perki tworzące Passive Skill Tree dzielą się na trzy rodzaje, które wymienię w kolejności od najbardziej znaczących:

  • Keystones
  • „duże” perki
  • pozostałe perki

Pierwsza kategoria ma niewątpliwie największy wpływ na budowę postaci. Perki należące do nich nie gwarantują zwykłych bonusów postaciom. W zamian za to częściowo modyfikują zasady gry dla danej postaci. W związku z tym, powinny być one pierwszymi punktami na jakie zwrócimy uwagę przy budowie naszej postaci, a także powinny być najlepiej przemyślanym przez nas wyborem. Tak samo jak i pierwsza, tak i druga kategoria powinna być dla nas pewnym celem przy budowaniu postaci. Perki w tej grupie nie mają tak dużego znaczenia jak Keystones, w zamian za to oferują zwiększone zwykłe bonusy. Ostatnia kategoria, w zależności od sytuacji jest celem, lub tylko drogą do celu. Swoją pierwszą rolę sprawuje wtedy, gdy nasza postać w znaczny sposób odczuwa niedobór pewnych statystyk, a w okolicy nie ma żadnych „dużych” perków, które mogłyby zaspokoić nasze potrzeby. Podczas pełnienia tej roli, są one naszym głównym narzędziem do kontrolowania poczynań naszej postaci. Z ich powodu niemożliwe jest pełne wstępne rozpisanie build’u postaci. Podczas pełnienia swojej drugiej roli, mają one znaczenie bardziej neutralne i w tej postaci, ich układ jest łatwiejszy do wstępnego zaplanowania.

Podsumowując ten poradnik, wymienię kolejno aspekty, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy tworzeniu naszej PIERWSZEJ w pełni grywalnej postaci:

  1. Wybór archetypu przy uwzględnieniu jego naturalnych preferencji.
  2. Wybór Skill Gem’u po ukończeniu pierwszej misji w grze.
  3. Wybór preferowanej przez nas broni – najlepiej dobrze pasującej do naszej postaci.
  4. Ewentualne zaplanowanie pożądanych Keystones.
  5. Zaplanowanie pożądanych „dużych” perków.
  6. Wstępne wytyczenie sobie drogi do perków wymienionych w dwóch powyższych punktach

Wszystkie te elementy powinny ze sobą odpowiednio współgrać celem osiągnięcia jak najlepszych efektów.


Czy wiesz, że:

W 6 Akcie na obszarze Twilight Strand znajduje się unikalny zombie o imieniu Rhys of Abram. Jest to nawiązanie do jednego z pierwszych pracowników GGG, który nazywa sie Rhys Abraham. Podobno to nie był jego pomysł;)Losowy Skill

Discharge

Zużywa wszystkie zgromadzone ładunki postaci, by zadać pobliskim wrogom obrażenia od żywiołów.

Siege Ballista

Stawia totem, który wystrzeliwuje przebijające pociski. Atakuje powoli, ale zadaje większe obrażenia.

Shockwave Totem

Stawia totem, który wstrząsa ziemią wokół siebie, raniąc i odrzucając pobliskich wrogów.


Stare Gry Frozen Games