Path of Exile

Gemy wspomagające

UMIEJĘTNOŚCI WSPOMAGAJĄCE

Podczas używania ekwipunku z gniazdami, gemy wspomagające mogą zostać połączone z gemami umiejętności, w celu zwiększenia skuteczności zdolności. Można połączyć wiele gemów wspomagających z daną umiejętnością, aby stworzyć interesujące i potężne kombinacje. Poniżej została przedstawiona lista znanych gemów wspomagających oraz ich wpływ na umiejętności, z którymi zostały połączone.

Added Chaos Damage (Dodane Obrażenia od Chaosu)
Dodaje obrażenia od chaosu do umiejętności.

Added Cold Damage (Dodane Obrażenia od Zimna)
Dodaje obrażenia od mrozu do umiejętności, z szansą na zamorzenie celów.

Added Fire Damage (Dodane Obrażenia od Ognia)
Dodaje obrażenia od ognia do umiejętności, z szansą na podpalenie celów.

Added Lightning Damage (Dodane Obrażenia od Błyskawic)
Dodaje obrażenia od błyskawic do umiejętności.

Blood Magic (Magia Krwi)
Ta umiejętność wymaga korzystania ze zdrowia zamiast many.

Burning Cold (Płonący Chłód)
Zamienia część obrażeń umiejętności mrozu na obrażenia od ognia, oraz zwiększa obrażenia od ognia i zimna.

Chance to Ignite (Szansa na Podpalenie)
Zwiększa szansę umiejętności na podpalenie przeciwnika podczas zadawanie obrażeń od ognia.

Concentrate Area of Effect (Skoncentrowany Obszar Działania)
Zmniejsza zasięg umiejętności jednocześnie zwiększając ich obrażenia.

Culling Strike (Śmiertelny Cios)
Przeciwnicy giną jeśli ich zdrowie spadnie poniżej 10%.

Elemental Proliferation (Proliferacja Żywiołu)
Elementarny efekt (np. podpalenia lub zamrożenia) wywołany przez umiejętność, wpływa także na pobliskich przeciwników.

Faster Attacks (Szybszy atak)
Zwiększa szybkość ataku umiejętności fizycznych.

Faster Casting (Szybsze Rzucanie Czarów)
Zwiększa szybkość rzucania magicznych umiejętności.

Faster Projectiles (Szybsze Pociski)
Zwiększa prędkość i obrażenia od pocisków.

Increased Accuracy (Zwiększona Celność)
Zwiększa celność umiejętności.

Increased Area of Effect (Zwiększony Zasięg Działania)
Zwiększa promień zasięgu działania umiejętności.

Increased Critical Damage (Zwiększone Obrażenia Krytyczne)
Zwiększa premię obrażeń od cisów krytyczne.

Increased Critical Strikes (Zwiększona Szansa Krytycznego Uderzenia)
Zwiększa szansę na cios krytyczny.

Increased Duration (Zwiększony Czas Trwania)
Zwiększa czas trwania umiejętności.

Iron Grip (Żelazny chwyt)
Dystansowe umiejętności ataku mają dodaną siłę premii od ataków w zwarciu.

Iron Will (Żelazna Wola)
Zaklęcia mają dodaną siłę premii od ataków w zwarciu.

Item Quantity (Ilość Przedmiotów)
Zwiększa liczbę przedmiotów upuszczonych przez potwora zabitego przy użyciu tej umiejętności.

Item Rarity (Rzadkość Przedmiotów)
Zwiększa szansę na upuszczenie przedmiotów przez potwora zabitego przy użyciu tej umiejętności.

Knockback (Odrzut)
Powoduje odrzut przeciwnika podczas używania danej umiejętności.

Life Gain on Hit (Pozyskanie Zdrowia przy Uderzeniu)
Przywraca zdrowie gracza przy trafieniu przeciwnika.

Life Leech (Wyssanie Zdrowia)
Przywraca zdrowie gracza opierając się na obrażeniach zadanych przy uderzeniu.

Mana Leech (Wyssanie Many)
Przywraca manę gracza opierając się na obrażeniach zadanych przy uderzeniu.

Melee Damage on Full Life (Obrażenia w Zwarciu przy Pełnym Zdrowiu)
Zwiększa obrażenia od umiejętności w zwarciu podczas posiadania pełnej ilości życia.

Melee Physical Damage (Obrażenia Fizyczne w Zwarciu)
Zwiększa obrażenia fizyczne w zwarciu.

Minion Damage (Obrażenia Sług/Minionów)
Zwiększa obrażenia zadawane przez sługi.

Minion Life (Życie Sług/Minionów)
Zwiększa życie sług.

Minion Speed (Prędkość Sług/Minionów)
Zwiększa prędkość poruszania się sług.

Multiple Projectiles (Wielokrotne Pociski)
Powoduje wystrzał dodatkowych pocisków przy użyciu umiejętności pocisków.

Pierce (Przebicie)
Daje szansę umiejętnościom pocisków na przebicie celu i uderzenie dodatkowych celów.

Point Blank (Czysty Cel)
Dystansowe umiejętności ataku zadają więcej obrażeń celom położonym bliżej, a mniej położonym dalej.

Reduced Mana Cost (Zmniejszone Użycie Many)
Zmniejsza koszt many danej umiejętności.

Stun (Ogłuszenie)
Zwiększa szansę na ogłuszenie przeciwnika.

Weapon Elemental Damage (Elementarne Obrażenia od Broni)
Zwiększa obrażenia elementarne od broni.


Czy wiesz, że:

Drewniana laska o nazwie Woodful Staff to wierna kopia prawdziwego przedmiotu, zakupionego za 5$ przez jednego z założycieli GGG.Losowy Skill

Righteous Fire

Magiczny ogień gwałtownie spala ciebie i pobliskich wrogów, znacznie zwiększając twoje obrażenia od czarów. Umiejętność wyłączy się, gdy zostanie ci 1 punkt życia.

Fire Trap

Rzuca pułapkę wybuchającą, gdy wejdzie w nią przeciwnik. Zadaje ona obrażenia od ognia wrogom wokół i pozostawia płonącą ziemię, raniąca każdego, kto spróbuje po niej przejść.

Abyssal Cry

Wydaje okrzyk, spowalniając wrogów i powodując, że wybuchają przy śmierci. Im więcej wrogów znajduje się w pobliżu, tym silniejszy efekt spowolnienia. Dzieli czas odnowienia z innymi okrzykami.


Stare Gry Frozen Games